Isolatie Combinatie (IC) levert oplossingen voor industriële isolatie en technische isolatie in de vorm van thermische, akoestische, koude en cryogene isolatiesystemen voor fabriek, machine, procesleiding of tank.

 

Thermische isolatie

Industriële Isolatie, thermische technische isolatie

De noodzaak tot het aanbrengen van thermische isolatie bij industriële processen komt vaak voort uit een streven naar het verhogen van de veiligheid en betrouwbaarheid van processen, waarbij tegelijkertijd het energieverbruik en CO2-uitstoot worden verminderd. Al meer dan 40 jaar, fabriceert en installeert IC op maat gemaakte oplossingen voor de efficiënte isolatie van warmte-genererende en koude processen waaronder ook cryogene systemen. Waar gewenst kunnen thermische isolatiesystemen voor leidingen of tanks ook van heat tracing worden voorzien.

 

Besparingen door industriële isolatie

Met goed ontworpen thermische isolatie kunnen grote besparingen worden gerealiseerd. Niet alleen besparing op productiekosten, maar ook kunnen ze op een indirecte manier zorgen voor een vermindering van de CO2, NOx en SO2-uitstoot. IC kan voor u berekeningen uitvoeren waarin deze besparingen worden onderbouwd. Zo kan het isoleren van een afsluiter in een leidingsysteem van 110°C, een jaarlijkse besparing van ca. 1.500 M3 gas opleveren. Dit staat gelijk aan het gemiddelde verbruik van een Nederlands huishouden. Naast de energiebesparing wordt hiermee ook 3.5 mT reductie in de CO2 uitstoot gerealiseerd.

 

Akoestische isolatie

Industriële Isolatie, akoestische isolatie voor de industrieIn de industrie treden vaak hoge geluidsniveaus op bij machines, processen die onder hoge druk plaatsvinden of bij processen met snelstromende of turbulente media. Akoestische isolatie voor industriële toepassingen heeft in het algemeen twee doelen; om het personeel te beschermen welke in de nabijheid van de installaties werkzaam is en de geluidsemissie naar de omgeving te beperken, dit met name in dichtbevolkte gebieden. IC heeft een jarenlange ervaring in het oplossen van geluidsreductie vraagstukken en de toepassing van akoestische industriële isolatie.

 

Veiligheid en industriële isolatie

Binnen de IC organisatie heeft veiligheid bij het aanbrengen en uitvoeren van industriële isolatie systemen een zeer hoge prioriteit. Deze focus komt niet alleen voort uit beleidsverklaringen, handboeken en systemen zoals onze gecertificeerde VCA ** VGM-systeem, maar is ook een resultaat van een voortdurend veiligheidsbewustzijn bij al onze medewerkers en geselecteerde onderaannemers.

 

Energie-investeringsaftrek (EIA) subsidies

Energie investeringsaftrek subsidies - isolatieDe Nederlandse overheid verstrekt EIA-subsidies voor energiebesparende investeringen. Hierbij kan in veel situaties ongeveer 55% van de investeringskosten in industriële isolatie systemen worden afgetrokken van de fiscale winst. IC kan u helpen bij de aanvraag van de subsidie en waar gewenst het traject in technische zin ondersteunen en begeleiden. In de regel valt het isolatiewerk van installaties en onderdelen van installaties onder de generieke regelgeving voor bestaande en nieuwe processen.

 

Onze aanpak

Ontwerp en aanbrengen van industriële isolatieIn de meest ideale situatie is IC reeds in de engineering fase betrokken bij het ontwerp en de definiëring van de industriële isolatie systemen. Op deze manier profiteren onze opdrachtgevers het meest van onze kennis en pragmatische aanpak. Soms kunnen kleine aanpassingen in het ontwerp al zorgen voor grote reducties in kosten en doorlooptijden. Wij horen regelmatig dat onze aanpak, als een echte partner, het project naar een hoger niveau heeft gebracht, een niveau met veel voordelen voor de opdrachtgever zowel in besparingen als in langdurige verbetering van de efficiency.

 

Geïnteresseerd?

Wenst u een machine, fabriek, procesleiding of tank te isoleren? In het algemeen is onze aanbeveling om te beginnen met een site survey. Met de verzamelde informatie en de isolatie-eisen kan een plan van aanpak worden gemaakt, met inbegrip van het ontwerp, operationele planning en installatievoorbereiding. Neem contact met ons op voor meer informatie over de industriële isolatie oplossingen van IC.

Contact ons

Bent u geïnteresseerd in onze producten of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op:


Mailicb@icbeverwijk.nl

Phone+31 (0)251 - 22 96 50