IC verzorgt sinds begin jaren 80 zeer regelmatig isolatie- en tracing-werkzaamheden op offshore locaties voor de grote olie- en gasbedrijven. De werkzaamheden betreffen zowel reparaties van bestaande installaties als ook modificaties en nieuwbouwprojecten op de Noordzee. Vaak wordt thermische isolatie en heat tracing ingezet ten behoeve van vorstbescherming of verdere optimalisatie van processen. Hierbij is het belangrijk dat tracing en isolatie optimaal op elkaar zijn afgestemd en in veel situaties een integraal geheel vormen.

 

offshore heat tracing isolatie

Case study sheet over offshore thermische isolatie en heat tracing oplossingen

Op de IC Insulation (Isolatie Combinatie) website bij de productbeschrijvingen kunt u een case study sheet downloaden over deze uitdagende applicatie waarbij de omgevingscondities zoals het zoutwatermilieu belangrijke parameters zijn binnen het ontwerp van de mantels en dekens.

Meer informatie over thermische isolatie en heat tracing

Onder menu-item industrieën > olie en gas treft u meer informatie over oplossingen voor offshore toepassingen. Naast oplossingen op het gebied van thermische isolatie en heat tracing vindt u hier ook een beschrijving van de systemen voor brandbescherming, waaronder de Ignis PFP Jet Fire brandbeschermingsysteem. Indien u vragen heeft over uw specifieke situatie kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de engineers van IC.